Аналіз поточних тенденцій

Аналiз економiки України та перспективи її розвитку

52033-img

У даному проектi проводиться аналiз макроекономiчного стану у країнi, демографiї та доходiв домогосподарств; розглядаються особливостi фiнансових ринкiв. Весь проект подiлено на три частини: макроекономiчний аналiз; аналiз демографiї та рiвня життя, й фiнансовi ринки.

 

Макроекономiчний аналiз

Макроекономiчний аналiз включає наступнi питання:

 • Опис iснуючої економiчної ситуацiї в країнi та перспективи її розвитку (фiскальної i монiтарної полiтики, торгiвлi, ПII, iнфляцiї, безробiття та iн.)
 • Макроекономiчний прогноз на 2004-2006 рр. включаючи середньостроковий прогноз економiного росту

 

Аналiз демографiї та рiвня життя

Аналiз демографiї та рiвня життя включає розгляд таких питань як:

 • Демографiчний аналiз (включаючи прогноз)
 • Аналiз доходiв домогосподарств (включаючи прогноз)
 • Аналiз заощаджень домогосподарств (розподiл мiж фiнансовими та не грошовими заощадженнями)

 

Аналiз фiнансових ринкiв

Аналiз фiнансових ринкiв розглядає наступне:

 • Фiнансовий ринок у контекстi iснуючих на ньому фiнансових iнструментiв. Таких, як: банкiвськi заощадження, акцiї, iнвестицiйнi папери, пенсiйнi фонди, страховi внески, нерухомiсть
 • Дослiдження мiсцевих iнструментiв
 • Фiнансовi результати дiяльностi iнвестицiй них компанiй
Тематичні напрямки
 • Аналіз поточних тенденцій
 • Дослідження перехідних економік
 • Міжнародна торгівля та СОТ
 • Проекти

Березень 11, 2004