Аналіз поточних тенденцій

Бiзнес та полiтичнi партiї: вимоги розвитку

(.pdf, 581.00 KB )

Презентацiя висвітлює полiтико-економiчні та iнституцiйні аспекти ролi бiзнес-асоцiацiй в Українi. Презентацію підготовлено для Нацiональної конференцiї “Бiзнес та полiтичнi партiї: вимоги розвитку”, проведеної за пiдтримки СIРЕ спiльно Iнститутом Конкурентного Суспiльства, Українським незалежним центром полiтичних дослiджень, Радою Пiдприємцiв України при Кабiнетi Мiнiстрiв України, та Українською Академiєю Європейської Iнтеграцiї (Київ, 5.06. 2006).

Тематичні напрямки
  • Аналіз поточних тенденцій
  • Презентації (.ppt)
  • Публікації


Червень 7, 2006