Новини

Економічні зв’язки в Україні: регіональний вимір

Picture

Після анексії Криму Росією та початку воєнних дій на Донбасі в Україні відбулися стрімкі зміни. Руйнування інфраструктури, нові лінії розмежування та закриття росій­ського ринку з одночасним відкриттям рин­ку ЄС назавжди змінили економіку Украї­ни. Унікальність цього дослідження в тому, що воно враховує економічне різноманіття України під час вивчення окремих її реґіонів і водночас надає галузеву картину за раху­нок інтерв’ю з місцевими великими та се­редніми приватними підприємствами щодо того, як змінилися умови їхньої діяльності в 2014–2015 рр. порівняно з періодом до по­чатку конфлікту. Предметом нашого звіту є те, яким чином підприємства справляються з політичною, соціальною, економічною ди­намікою та політикою країни в галузі безпе­ки, що сьогодні змінюється, і яким чином це змінює національну економіку.

Мета цього дослідження – надати інформа­цію про місцеві економічні умови, щоб до­помогти українському уряду, міжнародним донорам та ОБСЄ поліпшити стан економіки України.

У звіті «Економічні зв’язки України» вивчено питання впливу збройного протистояння, яке зараз відбувається на сході України, анексії Криму Російською Федерацією та загальної політичної напруженості в Європі на торговельні відносини та діловий клімат в Україні. З позиції компанії у дослідженні докладно розглянуто: 1) внутрішні зв’язки між українськими територіями, особливо між ними та Кримом, а також територіями Донбасу, що перебувають поза контролем України; 2) зовнішні зв’язки України з її основними торговельними партнерами, у тому числі з Росією та Європейським Союзом (ЄС).

«Економічні зв’язки України»

Серпень 19, 2016