Проекти

Громадські роботи у системі соціального захисту

35419-img

Головна мета пропозицій, розроблених за цим напрямком проекту “Удосконалення системи соціальної допомоги”, полягає у стимулюванні одержувачів соціальної допомоги до повернення на ринок праці, підвищенні рівня адресності надання соціальної допомоги та у зменшенні зловживань, пов’язаних з отриманням соціальної допомоги особами, які зайняті в тіньовому секторі економіки та не декларують своїх доходів. Для досягнення поставленої мети було запропоновано надавати соціальну допомогу із залученням працездатних незайнятих заявників (або членів їх сімей) до громадських (соціально значущих) робіт. Подібні механізми доволі широко застосовуються у різних країнах світу.

Розглянуто низку варіантів залучення таких осіб до участі у громадських роботах та оцінено потенційні наслідки їх впровадження.

Як показало опитування одержувачів соціальної допомоги, проведене у рамках проекту у семи районах України, більшість респондентів схвально ставляться до громадських робіт. При цьому, якби участь у громадських роботах була умовою отримання допомоги малозабезпеченим сім’ям у випадку, якщо до їх складу входять незайняті працездатні особи, 62% учасників опитування погодилися б на участь у роботах, що є дуже добрим результатом.

Основні результати досліджень викладено в таких публікаціях:

1. Концепція надання соціальної допомоги з урахуванням участі у громадських (соціально значущих) роботах.

2. Передовий досвід організації взаємодії служб зайнятості й соціальної допомоги.

3. Соціальна допомога в США.

Тематичні напрямки
  • Проекти
  • Соціальний захист

Березень 11, 2009