Презентації (.ppt)

Непрямі методи оцінки доходів: огляд

(.pdf, 368.50 KB )

Серед завдань програми Пілотні Проекти Соціальної Допомоги (ППСД) було проведення експериментів по розробці нових методів оцінки доходів в українських умовах з акцентом на методологію непрямої оцінки доходів (НОД), яку вперше розроблено Світовим Банком.
Діяльність поточної системи соціальної допомоги в України є задовільною з точки зору адресності надання допомоги, що базується на оцінці доходів. Як правило, для оцінки доходів застосовується перевірка документів. Також використовуються, але дещо нерегулярно/без чіткої процедури, інші методи (бальна методика оцінки доходів, неверифікована оцінка доходів, вибіркова оцінка доходів та самовідбір). Нерегулярність застосування таких методів часто відбувається через обмежені можливості (перевантаження службовців управлінь Мінпраці). Щодо усіх видів трансферів (усі види допомоги й пільг, більшість з яких надаються без врахування доходів), загальна адресність, нажаль, є досить низькою.
Метод НОД є одним із інструментів відбору найбільш нужденних для надання соціальної допомоги (за рахунок зменшення помилок включення та виключення), та підтримки ефективного використання обмежених бюджетних ресурсів. НОД є “змішаною” методикою, оскільки включає прямі й непрямі методи: а) прямі методи, а саме оцінка доходів на основі документів (формальна перевірка доходів) і б) непрямі методи, а саме бальна оцінка доходів (оцінка доходу й/чи нужденності ґрунтується на спостережуваних/вимірюваних показниках, що пов’язані чи корелюють з доходами, які вони відображають, включаючи місце проживання і соціально-економічні характеристики).
НОД у тому вигляді, який був розроблений Світовим Банком, націлений на оцінку загального доходу, який розбивається на дві категорії: а) дохід, що легко перевірити (задекларований дохід – ЗД), – офіційна зарплата, пенсії, допомоги і б) дохід, що важко перевірити (незадекларований дохід – НД), який визначається, наприклад, при самозайнятості заявника чи використанні земельних ділянок. Незадекларований дохід може дооцінюватись на основі бальних показників, визначатись за допомогою економетричної моделі чи на основі інших методів.
Потенційно НОД може використовуватись наступним чином: а) додаткове джерело інформації, б) інструмент для «Профілювання клієнта» і в) розширення існуючих методів (а не їх заміна). Наступним кроком повинно бути впровадження НОД у пілотних управліннях (наприклад, застосування НОД для визначення права на надання соціальної допомоги), однак тільки у відібраних регіонах, для певних категорій заявників, які потрапили до хронічної (довгострокової) бідності або отримують в основному необліковані доходи (наприклад, від сільськогосподарської діяльності).
Існує значний міжнародний досвід застосування НОД, який може бути використаний в Україні. Вважається, що цей метод є особливо корисним у країнах із середнім рівнем розвитку, де відносно висока частка доходів перебуває у тіньовому секторі та/або не обліковується (до цієї групи належить Україна).
Основним недоліком НОД є необхідність постійного оновлення даних та значних аналітичних потужностей управлінь праці та соціального захисту. Також прогнози важкооцінюваного доходу методом НОД є усередненими значеннями (математичне очікування), які в деяких випадках можуть значно відрізнятися від реальних значень.
У випадку якщо планується офіційне та всебічне впровадження методу НОД в Україні, то існує необхідність проводити значні підготовчі роботи та розбудовувати можливості управлінь.

Тематичні напрямки
  • Презентації (.ppt)
  • Публікації
  • Соціальний захист


Автори:
  • Януш Ширмер
Квітень 1, 2010