Новини

Володимир Дубровський, провiдний експерт та член Наглядової Ради CASE Україна, зробив доповiдь на конференцiї, присв’яченiй проблемам коррупцiї та розвитку пiдприемництва в Українi, що вiдбулася 17 – 18 жовтня 2003 року в Великiй Залi Української Академiї Наук.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №3’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в другому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

11 вересня вiдбувається прес-конференцiя на тему “Кон’юнктурнi дослiдження: новi можливостi для прогнозування розвитку дiлової активностi”, органiзована Центром соцiально-економiчних дослiджень CASE Україна. На зустрiчi представлено результати спiльного українсько-швейцарського проекту “Впровадження методики дослiджень дiлової активностi у секторi послуг в Українi”. У прес-конференцiї приймає участь професор Бернд Шипс, президент Центру мiжнародних дослiджень економiчних циклiв, директор Швейцарського iнституту дослiджень циклiв дiлової активностi, Цюрих, Швейцарiя та експерти CASE Україна. Прес-конференцiя вiдбудеться в примiщеннi Магiстерської програми з економiки Нацiонального унiверситету “Києво-Могилянська Академiя” за адресою: вул. Волоська, 10, ауд. 201. Початок о 15:30.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №2’2003. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв в першому кварталi 2003 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2003 та 2004 роки.

CASE Україна та Мiнiстерство Економiки та з Питань Європейської iнтеграцiї провели круглий стiл на тему “Джерела економiчного зростання в Українi в 1999-2002 рр. та перспективи на 2003-2004 рр. ” Марек Домбровский (Фундацiя CASE) презентував дослiдження “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи.” (дослiдження проводилось для Свiтового Банку).

CASE Україна та Нацiональний Банк України провели круглий стiл на тему: “Поява iноземних банкiв: свiтовий досвiд та рекомендацiї для України”.

Свiтовий Економiчний Форум (WEF) випустив “Звiт про глобальну конкурентоспроможнiсть 2002-2003″ . Звiт мiстить iнформацiю про дослiдження рiвня конкурентноздатностi в 50-60 країнах свiту. У рамках цього проекту CASE Україна спiвпрацювала з WEF з метою збирання даних для визначення рiвня конкурентноздатностi України.

Об’єднана група дослiдникiв з CASE та CASE Україна розглянула результати звiту “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи” з експертами Свiтового Банку з Вашингтона, Києва та Варшави. Серед роздiлiв, що обговорювалися, переважали тi, що стосуються мiкроекономiчної сфери, фiскальної, торгової та аграрної полiтики.

Переглянути архів по роках