Новини

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Економiка України: Мiсячний Огляд” №2 / 2006 (Лютий). Матерiали мiстять аналiз розвитку реального, монетарного, фiнансового секторiв та iнфляцiйних тенденцiй у сiчнi 2006 р.

Сьогодні CASE Україна провів круглий стіл “Податкова політика в Україні: шляхом поступових змін чи миттєвих реформ?”. Головними питаннями, що обговорювалося на круглому столі, були концептуальні питання роботи податкової системи та проведення податкової реформи в Україні. В роботі столу активну участь прийняли представники міністерства фінансів, податкової адміністрації, українських аналітичних центрів та академічних інститутів. Головними доповідачами на круглому столі були Януш Ширмер, Алекс Рогозинський (CASE Україна) та Володимир Дубровський (CASE Україна). Більше інформації можна отримати з презентацій.

16 лютого CASE Ukraine провів круглий стіл на тему “Ризики макроекономічній стабільності в Україні: чи вони існують і як їх оцінити”. Головним питанням для обговорення був вплив підвищення цін на газ та можливості України для запобігання іншим макроекономічним ризикам в таких умовах. В матеріалах круглого столу ви можете знайти презентації, зроблені Мареком Домбровським (CASE), Дмитром Боярчуком (CASE Ukraine), Віктором Скаршевським (радником РНБО) та Ярославом Жалило (НІСД).

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Приватизацiя: Мiсячний Огляд” №1 / 2006 (Сiчень). Матерiали мiстять аналiз приватизацiйних процесiв у груднi 2005 р.

Україна за рік після Помаранчевої Революції: задачі та виклики для економічної політики.rnВолодимир Дубровський, провідний дослідник та член Наглядової Ради. Презентація з питань політико-економічних аспектів подій останнього часу в Україні, підготовлена для семінару “Україна: мінливі економічні горизонти та взаємозв’язки”, Національний Банк Австрії (Osterreichische Nationalbank (OENB)), Відень, 20 січня 2006.

CASE Україна разом з аналiтично-дорадчим центром комiсiї блакитної стрiчки (ПРООН) органiзував круглий стiл для обговорення питань створення дiєвих антикорупцiйних стратегiй для України. Цiллю круглого столу було привернути увагу до системної ролi та чинникiв корупцiї в Українi, та запропонувати теоретичну i аналiтичну методологiю для розробки вiдповiдних антикорупцiйних стратегiй, з кiлькома прикладами її застосування. Детальну iнформацiю дивiться в прес-релiзi та головнiй доповiдi (автор – Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради CASE Україна).

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Економiка України: Мiсячний Огляд” №1 / 2006 (Сiчень). Матерiали мiстять аналiз розвитку реального, монетарного, зовнiшнього секторiв та iнфляцiйних тенденцiй у листопадi-груднi 2005 р.

У засобах масової інформації з’явилась інформація про ініціативу Міністерства економіки щодо введення диференційованих цін на газ для української промисловості.

CASE Україна разом з аналітично-дорадчим центром комісії блакитної стрічки (ПРООН) організує круглий стіл для обговорення головних проблем та корекцій до Цивільного Кодексу України. Ми запрошуємо всіх спеціалістів, що працюють над цією проблемою, прийняти участь в дискусії, що відбудеться 24 січня 2006 року з 14-00 до 16-30 в готелі Київ на другому поверсі. Цілю круглого столу є привернути увагу до цього питання та стимулювати позитивне вирішення проблеми. Детальну інформацію дивіться в запрошенні.

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з питань полiтико-економiчних механiзмiв реформ за умов домiнуючого пошуку ренти, як це має мiсце у пострадянському перехiдному перiодi (наприклад, в Українi), пiдготовлена для Семiнару по iнституцiйному аналiзу Iнституту Рональда Коуза (Барселона, Iспанiя, вересень 2005), та доповнена з використанням коментарiїв та зауважень вiд викладачiв та учасникiв семiнару. Кiлька слайдiв також включенi з метою полегшити сприйняття презентацiї для неспецiалiстiв у проблемах полiтичної економiки.

Переглянути архів по роках