Новини

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Приватизацiя: Мiсячний Огляд” №6 / 2005 (Грудень). Матерiали мiстять аналiз приватизацiйних процесiв у груднi 2005 р.

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з загальних питань посткомунiстичної трансформацiї пiдготовлена для Польського Економiчного Форуму (Криниця, вересень 2005).

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з прикладних проблем полiтико-економiчних аспектiв формування сприятливого дiлового клiмату в Українi. Пiдготовлено для Мiжнародної конференцiї “Україна: Бiзнес та Економiчнi прiоритети”, проведеної спiльно Iнститутом Конкурентного Суспiльства, Українським незалежним центром полiтичних дослiджень, та СIРЕ (Київ, листопад 2005).

Пiдготовлено новий випуск щомiсячного видання “Економiка України: Мiсячний Огляд” №7 (1-2) / 2005 (Грудень). Матерiали мiстять аналiз розвитку реального, монетарного, зовнiшнього секторiв, iнфляцiйних процесiв, а також доходiв населення у жовтнi-листопадi 2005 р.

Пiдготовлено новий випуск щоквартальника “Економiка України: тенденцiї, оцiнки, прогнози” №4’2005. Вiн мiстить аналiз розвитку промислового, монетарного, фiскального та торгового секторiв у третьому кварталi 2005 р. та прогноз основних економiчних показникiв на 2006 та 2007 роки.

Підготовлено новий випуск щомісячного видання “Приватизація: Місячний Огляд” №5 / 2005 (Листопад). Матеріали мiстять аналiз приватизаційних процесів у листопаді 2005 р.

CASE Україна як член Національної Комісії з Основних напрямів реформування податкової системи (організована радником Президента паном Лановим) приймає участь в організації круглого столу для обговорення Хартії податкових відносин в Україні. Круглий стіл відбудеться в четвер, 8 грудня 2005 року. Будь ласка, дивіться запрошення для більшої інформації. Хартія та інші документи круглого столу дивіться нижче.

Підготовлено новий випуск щомісячного видання “Приватизація: Місячний Огляд” №4 / 2005 (Жовтень). Матеріали мiстять аналiз приватизаційних процесів у жовтні 2005 р.

Голова наглядової ради CASE Україна, Марек Домбровський, та Науковий Директор Олександр Рогозинський прийняли участь в конференції “Економіка Беларусі: поточна ситуація, основні проблеми та перспективи розвитку”, організованою дослідницьким центром ІПМ (http://research.by/) в Мінську.

Підготовлено новий випуск щомісячного видання “Економіка України: Місячний Огляд” №6 (1) / 2005 (Листопад). Матеріали містять аналіз розвитку монетарного, фінансового секторів, інфляційних процесів, а також доходів населення у вересні-жовтні 2005 р.

Переглянути архів по роках