Новини

CASE Україна та Нацiональний Банк України провели круглий стiл на тему: “Поява iноземних банкiв: свiтовий досвiд та рекомендацiї для України”.

Свiтовий Економiчний Форум (WEF) випустив “Звiт про глобальну конкурентоспроможнiсть 2002-2003″ . Звiт мiстить iнформацiю про дослiдження рiвня конкурентноздатностi в 50-60 країнах свiту. У рамках цього проекту CASE Україна спiвпрацювала з WEF з метою збирання даних для визначення рiвня конкурентноздатностi України.

Об’єднана група дослiдникiв з CASE та CASE Україна розглянула результати звiту “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи” з експертами Свiтового Банку з Вашингтона, Києва та Варшави. Серед роздiлiв, що обговорювалися, переважали тi, що стосуються мiкроекономiчної сфери, фiскальної, торгової та аграрної полiтики.

Переглянути архів по роках