Економіка фінансових ринків

Презентація «Фінансування малого та середнього бізнесу в Україні: банківське кредитування та державна політика»

(.pdf, 531.71 KB )

Зважаючи на провідну роль малого та середнього бізнесу (МСБ) в економіці, державна політика має бути спрямована на розширення доступу МСБ до кредитування. На сьогодні, пряма державна підтримка для МСБ в Україні є малою за обсягами та невідчутною для ринку. Так, в 2012 році в 8-ми з 27-ми регіонів України фінансова підтримка малим підприємствам зовсім не надавалась. Максимальні суми підтримки були надані в м. Києві, Одеській, Луганській та Івано-Франківській областях і склали від 1 до 2 млн. грн. лише для 10-13 малих підприємств. Надто мала кількість підприємств, яким було надано фінансову підтримку, не дозволяє розширити доступ МСБ до кредитування, а значить не виправдовує навіть невеликих коштів, спрямованих на ці цілі. За існуючих бюджетних обмежень, на регіональному рівні політика розвитку малого підприємництва має передусім зосереджуватися на дієвій та результативній дерегуляції бізнес-середовища.

Тематичні напрямки
  • Економіка фінансових ринків
  • Презентації (.ppt)
  • Проблеми ділового клімату
  • Публікації
  • Розвиток малих та середніх підприємств


Автори:
  • Катерина Руських
Липень 30, 2013