Новини

Презентація “Трансформацiя як модернiзацiя: реформи без “полiтичної волi”?”

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з загальних питань посткомунiстичної трансформацiї пiдготовлена для Польського Економiчного Форуму (Криниця, вересень 2005).

Презентація (.ppt) (рос.)

Січень 9, 2006