Дослідження

Проблема кількасімейних домогосподарств у контексті підвищення рівня адресності надання соціальної допомоги в Україні

65570-img

(.pdf, 434.81 KB )

Соціальна допомога в Україні призначається здебільшого на сім’ю, що визначається переважно як спільнота батьків та їхніх неповнолітніх дітей, і при цьому береться до уваги сукупний дохід сім’ї. Водночас в українському суспільстві досить поширене явище кількасімейних домогосподарств, коли декілька родин спільно проживають, мають у спільному користуванні певні блага та частково чи цілковито ділять між собою витрати. За таких умов допомогу можуть отримувати сім’ї з низькими доходами, які проживають із заможнішими родичами, що може мати наслідком зниження рівня адресності надання допомоги. У звіті розглянуто кілька підходів до розв’язання проблеми “сім’я-домогосподарство”, а також проаналізовано міжнародний досвід з цього питання.

Тематичні напрямки
  • Дослідження
  • Публікації
  • Соціальний захист


Автори:
  • Iрина Oрлова
Грудень 31, 2010