Аналіз поточних тенденцій

Проект “Гарвардський унiверситет – Україна”

“Проект Гарвардський унiверситет – Україна” фiнансувався Агенцiєю з Мiжнародного Розвитку Сполучених Штатiв протягом 1996-2001 рр. Принциповi Стадiї: Проект Української Макроекономiчної Полiтики (1996-2000 рр.) та Програма Української Макроекономiчної Полiтики (1996-2000 рр.)

Серед головних завдань проекту були:

 • поширення знань про економiку України та iншиих пострадянських країн;
 • внесок до створення потужностей ринкового реформування та економiчного зростання України;
 • вiдповiдь на заходи поточної полiтики за допомогою проведення аналiтичного монiторингу та економiчного прогнозування;
 • допомога у налагодженнi зв’язкiв мiж органами формування економiчної полiтики в Українi та захiдними економiстами та економiчною наукою.

 

Матерiали проекту
 • Поширенi матерiали (поштова розсилка ГIМР за 1998-2000 рр.)
  Цей тип iнформацiї складався з аналiтичних розробок, якi було поширено через мережу поштових передплатникiв, включаючи дослiдникiв, полiтикiв, працiвникiв освiти та практикантiв. Матерiали доступнi англiйською та українською мовами.
 • Економiчний Журнал (Звiти за 1998-2000 рр. та Тенденцiї за 1998-2000 рр.)
  Тижневi економiчнi звiти подають останнiй економiчний аналiз, а Тенденцiї презентують тижневi прогнози ринкiв валюти, акцiй та державних цiнних паперiв в Українi. В архiвi ви знайдете видання, за попереднi перiоди. Матерiали, зiбранi у цiй секцiї доступнi англiйською мовою
 • Український банкiвський журнал (2000 р.)
  Український банкiвський журнал – це нова iнформацiя на двох сторiнках щодо ситуацiї в банкiвському секторi в Українi. Звiт видавався щомiсяця та мiстив iнформацiю про фiнансову звiтнiсть окремих банкiв Центральної та Схiдної Європи.
 • Двотижневий семiнар з економiчної полiтики (1999-2000 рр.)
  В цьому роздiлi матерiали семiнарiв (тези та роздатковi матерiали) для ГIМР. Семiнари органiзовуються два рази на мiсяць.
 • Квартальнi показники (1996-1999 рр.)
  Цей роздiл квартальнi показники української економiки. Серед цих показникiв: ВВП, мiжнародна торгiвля, платiжний баланс, бюджет, цiни, зарплатня, державний борг, банкiвський процент, обмiнний курс, заборгованiсть мiж пiдприємствами, монетарнi показники, резерви НБУ тощо.
Тематичні напрямки
 • Аналіз поточних тенденцій
 • Дослідження перехідних економік
 • Економіка фінансових ринків
 • Макроекономічне моделювання та прогнозування
 • Монетарна та валютна політика
 • Проекти
 • Реструктуризація підприємств
 • Розвиток малих та середніх підприємств
 • Фіскальна політика

Автори:
Січень 11, 1999