Проекти
61136-img

Мета проекту – оцінити потенційні економічні та соціальні наслідки поглибленої угоди про співпрацю між Україною та Європейським Союзом. Проект реалізується консорціумом ECORYS та CASE Україна.

47593-img

Головна мета проекту – вивчення нетарифних бар’єрів, що ускладнюють торгівлю між Україною та країнами ЄС. В процесі реалізації проекту планується виробити рекомендації щодо шляхів зменшення бар’єрів у взаємній торгівлі.

97467-img

В рамках проекту ENEPO планується дослідити різні аспекти відносин Європейського Союзу з країнами-сусідами на Сході. В першу чергу дослідження зосереджено на економічних аспектах відносин між ЄС та східними сусідами.

52033-img

У даному проектi проводиться аналiз макроекономiчного стану у країнi, демографiї та доходiв домогосподарств; розглядаються особливостi фiнансових ринкiв. Весь проект подiлено на три частини: макроекономiчний аналiз; аналiз демографiї та рiвня життя, й фiнансовi ринки.

Переглянути архів