Проекти
34525-img

Протягом 2005-2006 років CASE україна надавав аналітичну підтримку Аналітично-дорадчому центру Блакитної стрічки, створеному Програмою розвитку Організації Об’єднаних Націй в Україні.

40704-img

Проект є частиною “Програми інтеграції та розвитку Криму” ПРООН. Мета проекту полягає в розробцi рекомендацiй з полiтики подальшого розвитку малого та середнього пiдприємництва в Криму через розв’язання проблем, що обмежують такий розвиток сьогоднi.

Проект “Дослiдження тенденцiй та очiкувань пiдприємств сфери послуг в Українi” це щоквартальне опитування пiдприємств сектору послуг, зокрема телекомунiкацiйних послуг, реклами, програмного забезпечення, та банкiв. Детально дiзнатися про iсторiю та методологiю проекту ви можете на сторiнцi ‘Про проект’. Повний аналiз результатiв опитування видається щоквартально, i їх можна отримати на сторiнцi ‘Останнiй випуск’.

Переглянути архів