Проекти
5389-img

Метою Проекту було допомогти Уряду України зробити систему соціальної допомоги України ефективнішою шляхом спрощення процедур та збільшення рівня адресності надання допомоги. Робота над Проектом стосувалася різноманітних питань надання соціальної допомоги і здійснювалася за п’ятьма пілотними напрямками (проектами).

35419-img

Головна мета пропозицій, розроблених за цим пілотним напрямком, полягає у стимулюванні одержувачів соціальної допомоги до повернення на ринок праці, підвищенні рівня адресності надання соціальної допомоги та у зменшенні зловживань, пов’язаних з отриманням соціальної допомоги особами, які зайняті в тіньовому секторі економіки та не декларують своїх доходів.

59736-img

Робота за цим пілотним напрямком була спрямована на підвищення ефективності діяльності соціального інспектора в Україні, дослідження способів боротьби з шахрайством та розробку механізмів відокремлення добросовісних заявників від підозрілих.

5374-img

Програма житлових субсидій дозволяє підтримати сім’ї з низьким доходом в частині витрат на комунальні послуги, яких не можна уникнути, та мінімізувати тягар від підвищення цін на енергоносії та послуги для малозабезпеченого населення. Хоча загалом програма субсидій добре відлагоджена для функціонування в поточних умовах, вона характеризується низьким рівнем адресності (частина коштів потрапляє до небідних осіб) та є дорогою і складною в адмініструванні, а тому потребує удосконалення.

55143-img

За цим напрямком основну увагу було приділено розробці методології обрахунку доходу, отриманого з неформальних джерел, які зараз не враховуються або враховуються неповною мірою при призначенні допомоги – доходів від неформальної зайнятості, сільськогосподарського виробництва, активів.

Переглянути архів