Дослідження

Пропозиції щодо методології розрахунку нормативної величини доходів, отриманих домогосподарствами в процесі ведення землеробства і відгодівлі тварин

65296-img

(.pdf, 1.77 MB )

В документі подано пропозиції щодо методології розрахунку нормативів сільськогосподарських доходів домогосподарств для цілей призначення соціальної допомоги. Розглянуто три методи, які базуються на використанні даних статистичної звітності про сільськогосподарську діяльність, даних ОУЖД та на порівнянні споживчих кошиків. Отримані нормативи дозволяють визначити середню величину доходу домогосподарства з 1 га землі та доходу від відгодівлі тварин на 1 голову великої рогатої худоби (ВРХ), свиней чи свійської птиці. Також проаналізовано вплив застосування нормативів доходу від сільськогосподарської діяльності на показники програм соціальної допомоги.

Тематичні напрямки
  • Дослідження
  • Публікації
  • Соціальний захист


Автори:
  • Роман Семко
Січень 3, 2011