Публікації

Минуло вже півтора роки реформ Віктора Януковича. Амбітний план перетворень по багатьох напрямках показав значний прогрес, однак, загалом, процес реформ поки ще ніхто, навіть серед представників влади, не наважився назвати успішним. Правильно викладені на папері пріоритети та послідовність кроків зіткнулись з фінансовими та політичними інтересами різних груп впливу, а тому природно, що на початку 2012 року план реформ був масштабно «уточнений». Звісно, кожен план з часом потребує коригувань, однак порівняльний аналіз оновлених реформаторських планів показав, що по багатьох напрямках «реформатори» просто відмовляються від своїх початкових нібито шляхетних намірів.

У роботі представлено огляд режиму валютного регулювання в Українi, мiжнародний досвiд щодо лiбералiзацiї рахунку фiнансових операцiй та рекомендацiї щодо подальшої політики. Робота виконувалась у рамках проекту Спецiальної робочої групи по розробцi стратегiї економiчних реформ при Аналiтично-дорадчому центрi Комiсiї блакитної стрiчки. Мова: російська

У роботі проаналізовано ризики поточного режиму грошової полiтики та обговорюються два альтернативних режими – фiксованого валютного курсу та плаваючого валютного курсу у поєднаннi з таргетуванням iнфляцiї. Роботу виконано у рамках проекту Спецiальної робочої групи з розробки стратегiї економiчних реформ при Аналiтично-дорадчому центрi Комiсiї блакитної стрiчки. Мова: російська

Дослiдження монетарної трансмiсiї в Європi: висновки для України. Мова: англійська.

Оцінка базової інфляції в Україні

Переглянути архів по роках