Публікації

Всі плани коригуються та удосконалюються. Але нещодавно затверджений «Національний план дій на 2012 рік» є скоріше кроком назад, адже він нівелює або відкладає на майбутнє найбільш системні реформи, спрямовані на запровадження і підтримку конкуренції та посилення прав власності – перевірки бізнесу, реформи ЖКГ та створення ринку сільськогосподарських земель. Меншою мірою постраждали технічні реформи, але і тут маємо зволікання.

Минуло вже півтора роки реформ Віктора Януковича. Амбітний план перетворень по багатьох напрямках показав значний прогрес, однак, загалом, процес реформ поки ще ніхто, навіть серед представників влади, не наважився назвати успішним. Правильно викладені на папері пріоритети та послідовність кроків зіткнулись з фінансовими та політичними інтересами різних груп впливу, а тому природно, що на початку 2012 року план реформ був масштабно «уточнений». Звісно, кожен план з часом потребує коригувань, однак порівняльний аналіз оновлених реформаторських планів показав, що по багатьох напрямках «реформатори» просто відмовляються від своїх початкових нібито шляхетних намірів.

Протягом останніх двох років в Україні відбувається процес соціально-економічних перетворень відповідно до Програми Реформ Президента на 2010-2014 роки. Не дивлячись на значну кількість прийнятих нормативних документів в 2010-2011 рр, релазація Програми відстає від амбітних планів і за жодним напрямом не було досягнуто всіх передбачених на цей період цілей. Серед затверджених законодавчих змін є ряд позитивних ініціатив, які, однак, можуть мати обмежений вплив через існуючі практики адміністративного тиску, корупцію та недовіру судам. Чимало з прийнятих нормативних актів носять технічний характер, а значить не можуть суттєво змінити ситуації в галузях, що регулюються. Схвальними є реальні кроки у реформуванні соціально важливих сфер – медицині, освіті, пенсійного забезпечення, – але поки зарано говорити про значні зміни в цих галузях. Серед пріоритетних напрямів реформ є багато таких, по яким фактично нічого не відбувалось. Це стосується електроенергетики та нафтогазової промисловості, де тісне переплетіння політичних та приватних інтересів потужних бізнес-груп заважає проведенню реформ. В цілому, процес реформування часто характерезується закритістю і непрозорістю. Крім того, по ряду важливих напрямів уряд не шукає громадського консенсусу, виконуючи вимогу про консультації з громадськістю лише формально.

30234-img

У цьому Звіті на базі широкого аналізу українського та доречного міжнародного досвіду пропонуються три доповнення до Державної Програми приватизації. Перше стосується спеціальної політики легітимізації прав власності, набутих через приватизацію. Друге доповнення складається з технічних аспектів приватизації земельних ділянок під об’єктами приватизації. Третє присвячене проблемам національної безпеки, пов’язаним з допуском іноземних інвесторів до приватизації.

Презентація було підготовлена для круглого столу «Розробка аналітичної основи для удосконалення Державної програми приватизації» який відбувся 1 листопада, 2007

В настоящей публикации ретроспективно представлено превращение приватизации из реформаторского процесса в инструмент, с помощью которого государственное имущество адресно и по низким ценам переходило в собственность приближенных к старой власти конкретных бизнес-групп.

ЗВІТ про результати досліджень по проекту: “Соціально-економічні наслідки приватизації державного майна в Україні: перші десять років”

ЗВІТ про результати досліджень по проекту: “Вплив приватизації на економічну поведінку та стан підприємств в контексті загальноекономічної ситуації в Україні у 2000-2001 роках”

У дослідженні аналізується вплив приватизації на економічне зростання. Застосувуючи положення інституційної теорії, в роботі якісно пояснюється менший економічний ефект від приватизації в Україні протягом перших років після початку її масового етапу. Також досліджено велику кількість кореляційних співвідношень фінансових показників, що характеризують промислові підприємства України. За результатами дослідження сформульовано низку наукових висновків та відповідних політичних рекомендацій.

14332-img

До цiєї книги увiйшла добiрка статей написаних експертами Гарвард/CASE проекту макроекономiчної реформи в Українi. Головну увагу зосереджено на конкретних заходах реформування та на тому, як цi заходи, пов’язанi мiж собою, а також на питаннях їх прямого/непрямого, тривалого та короткочасного впливу на ситуацiю в економiцi.

Переглянути архів по роках