Публікації

Огляд ситуації, що склалася в Україні через два роки після Помаранчевої революції. Стаття доступна українською та російською мовами.

78518-img

у публікації описано результати дослідження, проведеного CASE Україна та CASE щодо перешкод для експорту українських товарів на ринки країн ЄС. В основу дослідження покладено опитування українських підприємств-експортерів, проведеного на замовлення CASE Україна.

55180-img

Звіт містить аналіз варіантів економічної політики у сфері європейської інтеграції України на найближче десятиліття. У роботі також представлено аналіз виконання окремих економічних статей «Плану дій Україна-ЄС», який було підписано у 2005 році.

Презентація “Звіту про світову конкурентоспроможність” (2006). Місце проведення презентації: УНІАН. Мова: українська. Презентація містить анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Презентація, підготовлена для круглого столу “Розвиток пiдприємництва та iнвестицiйний клiмат в Українi”, органiзованого OECD та EU/Tacis Program. Мова: англійська.

Презентація, підготовлена для круглого столу “Розвиток пiдприємництва та iнвестицiйний клiмат в Українi”, органiзованого OECD та EU/Tacis Program. Мова: англійська.

Презентацiя висвітлює полiтико-економiчні та iнституцiйні аспекти ролi бiзнес-асоцiацiй в Українi. Презентацію підготовлено для Нацiональної конференцiї “Бiзнес та полiтичнi партiї: вимоги розвитку”, проведеної за пiдтримки СIРЕ спiльно Iнститутом Конкурентного Суспiльства, Українським незалежним центром полiтичних дослiджень, Радою Пiдприємцiв України при Кабiнетi Мiнiстрiв України, та Українською Академiєю Європейської Iнтеграцiї (Київ, 5.06. 2006).

Презентація підготовлена для круглого столу “Економiчна полiтика в країнах iз середнiм рiвнем доходiв: мiж олiгархiєю й популiзмом? (свiтовий досвiд й українськi реалiї)” (26 травня, 2006р.) Мова: російська.

У роботі проаналізовано ризики поточного режиму грошової полiтики та обговорюються два альтернативних режими – фiксованого валютного курсу та плаваючого валютного курсу у поєднаннi з таргетуванням iнфляцiї. Роботу виконано у рамках проекту Спецiальної робочої групи з розробки стратегiї економiчних реформ при Аналiтично-дорадчому центрi Комiсiї блакитної стрiчки. Мова: російська

У роботі представлено огляд режиму валютного регулювання в Українi, мiжнародний досвiд щодо лiбералiзацiї рахунку фiнансових операцiй та рекомендацiї щодо подальшої політики. Робота виконувалась у рамках проекту Спецiальної робочої групи по розробцi стратегiї економiчних реформ при Аналiтично-дорадчому центрi Комiсiї блакитної стрiчки. Мова: російська

Переглянути архів по роках