Публікації

Робота мiстить аналiз поточного стану фiнансового ринку України, проблем, що заважають його ефективному розвитку, та можливих шляхи їх подолання. Мова: українська

В настоящей публикации ретроспективно представлено превращение приватизации из реформаторского процесса в инструмент, с помощью которого государственное имущество адресно и по низким ценам переходило в собственность приближенных к старой власти конкретных бизнес-групп.

У роботі запропоновано теоретичні засади для розробки ефективних антикорупційних стратегій. Зокрема, показано, що у країнах, що перебувають на етапі модернізації, корупція відіграє важливу соціальну роль та дозволяє подолати прогалини, що існують між формальними та неформальними правилами.

CASE Україна провів круглий стіл “Податкова політика в Україні: шляхом поступових змін чи миттєвих реформ?”. Головними питаннями, що обговорювалося на круглому столі, були концептуальні питання роботи податкової системи та проведення податкової реформи в Україні. В роботі столу активну участь прийняли представники міністерства фінансів, податкової адміністрації, українських аналітичних центрів та академічних інститутів. Головними доповідачами на круглому столі були Януш Ширмер, Алекс Рогозинський (CASE Україна) та Володимир Дубровський (CASE Україна). Більше інформації можна отримати з презентацій.

У роботі проаналізовано, наскільки ефективними є заходи в рамках регуляторної політики в Україні, а також представлено пропозиції щодо підвищення ефективності державної політики в контексті розвитку ринкової економіки.

Работа содержит обзор современного гражданского законодательства Украины,rnпредставленного Гражданским и Хозяйственным кодексами. В результате анализаrnпроблемы дуализма законодательства, регулирующего, по сути, одни и те жеrnотношения, авторы пришли к выводу о принципиальном отличии украинскогоrnХозяйственного кодекса от торговых, коммерческих и предпринимательских кодексовrnэкономически развитых государств. В работе также анализируются более частные вопросы усиления принциповrnзащиты права собственности предпринимателей и граждан, вопросыrnсовершенствования корпоративного законодательства.

CASE Україна разом з аналiтично-дорадчим центром комiсiї блакитної стрiчки (ПРООН) органiзував круглий стiл для обговорення питань створення дiєвих антикорупцiйних стратегiй для України. Цiллю круглого столу було привернути увагу до системної ролi та чинникiв корупцiї в Українi, та запропонувати теоретичну i аналiтичну методологiю для розробки вiдповiдних антикорупцiйних стратегiй, з кiлькома прикладами її застосування. Детальну iнформацiю дивiться в прес-релiзi та головнiй доповiдi (автор – Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради CASE Україна).rnПрезентації містять анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Презентація містить анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку. Мова: англійська

Презентацiя з загальних питань посткомунiстичної трансформацiї пiдготовлена для Польського Економiчного Форуму (Криниця, вересень 2005).

Презентацiя з питань полiтико-економiчних механiзмiв реформ за умов домiнуючого пошуку ренти, як це має мiсце у пострадянському перехiдному перiодi (наприклад, в Українi), пiдготовлена для Семiнару по iнституцiйному аналiзу Iнституту Рональда Коуза (Барселона, Iспанiя, вересень 2005), та доповнена з використанням коментарiїв та зауважень вiд викладачiв та учасникiв семiнару. Кiлька слайдiв також включенi з метою полегшити сприйняття презентацiї для неспецiалiстiв у проблемах полiтичної економiки.rnПрезентації містять анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Переглянути архів по роках