Публікації
89923-img

Проблема негрошових розрахункiв бюджету тiсно пов’язана з загальною проблемою демонетизацiї економiки України. У збiрці статей зроблено спробу систематизувати знання про негрошовi розрахунки бюджету та запропонувати шляхи вирiшення цiєї проблеми.

Переглянути архів по роках