Публікації

Нобелевський лауреат Дуглас Норт виділяє дві системи сучасного соціально-економічного устрою. Перша – це система відкритого устрою, яка базується на принципах відкритості та чесної гри. Друга – це система обмеженого доступу, яка опирається на нерівні правила гри (пільги, привілеї), що обмежують як економічну, так і політичну конкуренцію. У першому випадку відкрита система дає можливість досягти успіху найбільш конкурентним гравцям (які пропонують найбільш якісні і при цьому найбільш дешеві товари та послуги). У випадку ж обмеженої системи успіх залежить лише від близькості до клану, сім’ї чи касти. Україна, очевидно, належить до системи обмеженого доступу і потребує фундаментальних змін для побудови відкритості. Натомість політична еліта, так само як і бізнес-еліта, стикаються з конфліктом інтересів коли йдеться про фундаментальні перетворення, оскільки ці зміни загрожують руйнацією їх власних надприбуткових схем. За таких умов єдиним, хоча і надзвичайно важким шляхом є побудова попиту на реальні зміни «знизу», з боку широкої громади.

У звіті спочатку оглядається підхід, котрий використовується для структуризації даних та аналізу. Також пропонується огляд статистики та інших даних, що збираються урядом, міжнародними організаціями та неурядовими аналітичними центрами. Автори дослідження описують основні проблемні точки існуючих даних і обговорюють дані, яких не вистачає для оцінки динаміки реформ. Пояснюється мета та наводиться обґрунтування аналітичного моніторингу, що пропонується як необхідне доповнення до існуючих статистичних даних / даних опитувань. Насамкінець узагальнюється і, де можливо, деталізується концепція запропонованої методології.

14332-img

До цiєї книги увiйшла добiрка статей написаних експертами Гарвард/CASE проекту макроекономiчної реформи в Українi. Головну увагу зосереджено на конкретних заходах реформування та на тому, як цi заходи, пов’язанi мiж собою, а також на питаннях їх прямого/непрямого, тривалого та короткочасного впливу на ситуацiю в економiцi.

Переглянути архів по роках