Публікації

Про соціальний захист в Україні існує багато міфів, які дозволяють недобросовісним політикам успішно спекулювати навколо цього питання. Вважається, що недостатність коштів – це основна проблема соціального захисту. Однак це не зовсім так. Коли лише 30% соціальних коштів потрапляє до дійсно бідних громадян, марнотратство громадських фондів стає основною проблемою соціального захисту.

Реформа системи соціальної допомоги є однією з найважливіших технічних реформ, необхідних Україні. Щороку на соціальний захист витрачається десятки мільярдів гривень – одна з найбільших статей бюджетних витрат. Однак дійсно бідним громадянам дістається лише третина їм належного. Основна причина такого марнотратства – це хронічна неуважність урядовців до доходів, які отримують пільговики й інші «соціально незахищені». А саме тому в нашій країні сталося так, що чим заможніша людина, тим більше «соціального» захисту вона отримує від громади.

97136-img

Основну увагу в документі приділено можливим шляхам удосконалення механізмів надання житлово-комунальних, транспортних пільг та пільг на послуги зв’язку, розробленим під час виконання проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги». Звіт містить низку сценаріїв змін у системі пільг з докладним описом їх очікуваного впливу на одержувачів пільг, бюджетні видатки, рівень адресності, бідності та розподіл доходу в суспільстві. На основі оцінки сценаріїв підготовлено рекомендації щодо шляхів удосконалення механізмів надання вказаних видів пільг.

25446-img

Звіт присвячено огляду міжнародного досвіду надання підтримки населенню на користування послугами зв’язку. Подано досвід таких країн, як США, Росія, Білорусь, Польща, Казахстан і Латвія. Для країн пострадянського простору подано короткий огляд реформ системи пільг, здійснених в цих країнах після розпаду СРСР.

58196-img

Документ подає докладний опис результатів дослідження та моделювання у сфері житлових субсидій України, здійснених під час виконання проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги». У звіті подано сім сценаріїв удосконалення програми житлових субсидій та очікуваний вплив їх запровадження на отримувачів субсидій, бюджетні видатки, рівень адресності, бідності та розподіл доходу в суспільстві. Сценарії розроблено виходячи з аналізу системи житлових субсидій в Україні та досвіду надання субсидій у країнах Центральної та Східної Європи.

95212-img

Документ містить докладний опис системи соціальних пільг у Киргизькій Республіці та її досвід монетизації житлово-комунальних, транспортних пільг і пільг на паливо. Загалом пільгами користується майже чверть домогосподарств країни, і 98% отримувачів пільг отримують їх без врахування нужденності. Упродовж понад десятиріччя уряд вживав заходів щодо реформування системи пільг, щоб підвищити адресність державної підтримки, однак пільги все ще отримує частина небідного населення. Тому уряд має на меті продовжити реформування системи пільг, у тому числі монетизувати всі пільги, скоротити перелік категорій пільговиків та охопити домогою бідні сім’ї. Документ також містить опис спроб поліпшити адресність надання єдиної щомісячної допомоги, що призначається з урахуванням доходу.

18717-img

Звіт знайомить з організацією системи соціального захисту та реалізацією активної політики зайнятості в Болгарії. Стикнувшись зі стрімким зростанням рівня безробіття внаслідок економічних перетворень, що сягнув 18,5% 2001 року, Болгарія за підтримки міжнародних донорів впровадила численні програми повернення безробітних осіб на ринок праці, опис яких подано у звіті. Також звіт містить інформацію щодо програм житлових субсидій та соціальної допомоги.

3116-img

Звіт містить порівняльний аналіз моделі соціального захисту, що створена та діє у Миколаївській області, та загальноприйнятої моделі соціального захисту населення в Україні. Модель соціального захисту, що функціонує в Миколаївській області, характеризується високим рівнем адресності надання соціальної допомоги та дозволяє охопити допомогою фактично усіх осіб, які її потребують. Головна особливість цієї системи – наявність у селах центрів праці та соціального захисту населення, які приймають документи від заявників, проводять з ними роз’яснювальну роботу, здійснюють погосподарські обстеження, що покликані виявити усіх нужденних, обстежують умови життя заявників при зверненні по допомогу, а також надають соціальні послуги одиноким непрацездатним особам. Зважаючи на високу ефективність цієї моделі, досвід Миколаївської області може бути вартим поширення на території України.

59403-img

Упродовж останніх 15 років системи соціальної допомоги розвинених країн зазнали суттєвих змін. Попри відмінності, намітилася низка спільних тенденцій, таких як запровадження суворіших умов щодо зайнятості або її пошуку при наданні соціальної допомоги, сегментація послуг за категоріями одержувачів допомоги, активніше залучення сторонніх організацій для надання послуг безробітним особам та перехід у наданні послуг до принципу “єдиного вікна”. У звіті подано досвід організації взаємодії служб зайнятості та управлінь соціальної допомоги таких країн як Великобритания, Данія, Нідерланди та Швеція, а також проаналізовано практики, які можуть бути вартими запозичення.

54761-img

Для спрямування допомоги до найбільш нужденних прошарків населення застосовують оцінювання рівня доходів заявників. Як свідчить міжнародний досвід, на сьогодні не існує єдиного методу забезпечення адресності соціальної допомоги, який би підходив для всіх типів програм та специфіки всіх країн. Застосування складних методів прямого оцінювання доходів дороге в адмініструванні, а прості методи оцінювання доходів характеризуються низькою точністю. Бальний метод передбачає використання простих для спостереження характеристик домогосподарства для непрямого визначення його доходів і у такий спосіб дозволяє уникнути шахрайства і помилок, що можуть мати місце при повідомленні доходів самим домогосподарством. В документі подано опис методів забезпечення адресності соціальної допомоги і результати їх застосування у світі. Звіт містить також докладний аналіз переваг і недоліків застосування бального методу оцінювання доходів.

Переглянути архів по роках