Публікації

Презентація “Звіту про світову конкурентоспроможність” (2006). Місце проведення презентації: УНІАН. Мова: українська. Презентація містить анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Презентацiя висвітлює полiтико-економiчні та iнституцiйні аспекти ролi бiзнес-асоцiацiй в Українi. Презентацію підготовлено для Нацiональної конференцiї “Бiзнес та полiтичнi партiї: вимоги розвитку”, проведеної за пiдтримки СIРЕ спiльно Iнститутом Конкурентного Суспiльства, Українським незалежним центром полiтичних дослiджень, Радою Пiдприємцiв України при Кабiнетi Мiнiстрiв України, та Українською Академiєю Європейської Iнтеграцiї (Київ, 5.06. 2006).

Презентація підготовлена для круглого столу “Економiчна полiтика в країнах iз середнiм рiвнем доходiв: мiж олiгархiєю й популiзмом? (свiтовий досвiд й українськi реалiї)” (26 травня, 2006р.) Мова: російська.

CASE Україна провів круглий стіл “Податкова політика в Україні: шляхом поступових змін чи миттєвих реформ?”. Головними питаннями, що обговорювалося на круглому столі, були концептуальні питання роботи податкової системи та проведення податкової реформи в Україні. В роботі столу активну участь прийняли представники міністерства фінансів, податкової адміністрації, українських аналітичних центрів та академічних інститутів. Головними доповідачами на круглому столі були Януш Ширмер, Алекс Рогозинський (CASE Україна) та Володимир Дубровський (CASE Україна). Більше інформації можна отримати з презентацій.

У роботі проаналізовано, наскільки ефективними є заходи в рамках регуляторної політики в Україні, а також представлено пропозиції щодо підвищення ефективності державної політики в контексті розвитку ринкової економіки.

Работа содержит обзор современного гражданского законодательства Украины,rnпредставленного Гражданским и Хозяйственным кодексами. В результате анализаrnпроблемы дуализма законодательства, регулирующего, по сути, одни и те жеrnотношения, авторы пришли к выводу о принципиальном отличии украинскогоrnХозяйственного кодекса от торговых, коммерческих и предпринимательских кодексовrnэкономически развитых государств. В работе также анализируются более частные вопросы усиления принциповrnзащиты права собственности предпринимателей и граждан, вопросыrnсовершенствования корпоративного законодательства.

CASE Україна разом з аналiтично-дорадчим центром комiсiї блакитної стрiчки (ПРООН) органiзував круглий стiл для обговорення питань створення дiєвих антикорупцiйних стратегiй для України. Цiллю круглого столу було привернути увагу до системної ролi та чинникiв корупцiї в Українi, та запропонувати теоретичну i аналiтичну методологiю для розробки вiдповiдних антикорупцiйних стратегiй, з кiлькома прикладами її застосування. Детальну iнформацiю дивiться в прес-релiзi та головнiй доповiдi (автор – Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради CASE Україна).rnПрезентації містять анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Презентацiя з питань полiтико-економiчних механiзмiв реформ за умов домiнуючого пошуку ренти, як це має мiсце у пострадянському перехiдному перiодi (наприклад, в Українi), пiдготовлена для Семiнару по iнституцiйному аналiзу Iнституту Рональда Коуза (Барселона, Iспанiя, вересень 2005), та доповнена з використанням коментарiїв та зауважень вiд викладачiв та учасникiв семiнару. Кiлька слайдiв також включенi з метою полегшити сприйняття презентацiї для неспецiалiстiв у проблемах полiтичної економiки.rnПрезентації містять анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Презентацiя з загальних питань посткомунiстичної трансформацiї пiдготовлена для Польського Економiчного Форуму (Криниця, вересень 2005).

Голова наглядової ради CASE Україна, Марек Домбровський, та Науковий Директор Олександр Рогозинський прийняли участь в конференції “Економіка Беларусі: поточна ситуація, основні проблеми та перспективи розвитку”, організованою дослідницьким центром ІПМ (http://research.by/) в Мінську.

Переглянути архів по роках