Публікації
40483-img

У документі подано опис чинних на кінець 2010 року процедур призначення, розрахунку та виплати соціальної допомоги, що надається з урахуванням доходу одержувача. Метою такого опису є систематизація наявної інформації, а також критичний аналіз процедур і форм документів, що подаються. В результаті аналізу були виявлені можливості покращення процедур практично на кожному етапі функціонування системи соціального захисту.

58767-img

У звіті подано короткий опис способів покращення оцінювання матеріального становища осіб, які звертаються по соціальну допомогу. Особливу увагу приділено методології непрямої оцінки доходу, що застосовується для обрахунку доходу, отриманого від неформальної зайнятості. Розглянуто переваги і недоліки кількох варіантів моделей непрямої оцінки доходу заявників. Окрім того, коротко подано методологічні рекомендації щодо обрахунку доходів домогосподарств від сільськогосподарського виробництва та активів. Наостанок, розглянуто питання уніфікації майнових критеріїв отримання усіх видів допомоги, які надаються з урахуванням доходу, та питання призначення допомоги сім’ям, що проживають у кількасімейних домогосподарствах.

62458-img

Україна – єдина країна пострадянського простору, де найбільшою мірою збережено систему пільг, що сформувалася за часів СРСР та у 1990-і роки. Інші країни колишнього СРСР раніше чи пізніше вдавалися до її скасування чи реформування – заміни пільг грошовими виплатами та/чи адресною допомогою. У документі подано досвід реформування системи пільг таких країн, як Молдова, Казахстан, Білорусь та Киргизстан.

83001-img

Звіт присвячено аналізу досвіду реформування пільг на проїзд у громадському транспорті окремих країн СНД і Центральної та Східної Європи. Аналіз виконано з метою підготовки висновків і рекомендацій для України, яка відстає від інших країн у реформуванні системи соціальної допомоги і все ще зберігає численні пільги, що надаються за соціальною та професійною ознаками. У документі розглянуто можливі варіанти реформування системи транспортних пільг в Україні.

88199-img

Соціальні електронні картки набули широкого визнання у світі як засоби надання, обліку і контролю за наданням пільг. Такі картки мають вигляд традиційних кредитних карток чи карток посвідчення особи і надають можливість оплачувати спожиті послуги, визначати особу власника, засвідчувати право на отримання певного виду пільги тощо. В документі подано приклади використання соціальних електронних карток для цілей соціальної допомоги в різних країнах світу, проаналізовано основні вигоди від їх впровадження та пов’язані з цим труднощі, а також досвід їх запровадження в Україні. Крім того, подано попередню оцінку загальних витрат і вигод від впровадження соціальних електронних карток в Україні.

36869-img

Звіт містить огляд чинної системи оцінювання доходів домогосподарств від сільськогосподарської діяльності при призначенні соціальної допомоги в Україні та аналіз міжнародного досвіду з цього питання. Розроблено пропозиції для Уряду України щодо вдосконалення механізмів оцінювання агродоходу домогосподарств, які розподілено за чотирма групами: загальні рекомендації, довгострокові, короткострокові та мінімальні рішення.

Презентація подає огляд роботи, спрямованої на покращення діяльності соціального інспектора в Україні. Поточна його діяльність характеризується низькою ефективністю. Окрім того, соціальні інспектори стикаються з конфліктом інтересів під час виконання службових обов’язків. Експерти CASE Україна докладно ознайомилися з роботою соціального інспектора в Україні, дослідили кращий міжнародний досвід діяльності соцінспектора та протидії шахрайству, а також розробили кілька інструментів для полегшення діяльності соціального інспектора та вдосконалення боротьби із шахрайством.

56671-img

Методичні рекомендації розраховані на головних державних соціальних інспекторів та державних соціальних інспекторів, які працюють в управліннях праці та соціального захисту населення. Представлений документ систематизує законодавчі основи діяльності соціального інспектора, його права, обов’язки та функції, а також критерії надання різних видів допомоги, здійснення перевірок та обстежень тощо. Розглядаються питання організації та практичної діяльності соціальних інспекторів. Окрім того, надається широкий інструктивний та довідковий матеріал, зразки документів та рекомендації щодо їх заповнення. Методичні рекомендації можуть стати підручником для новопризначених соціальних інспекторів.

Презентація подає опис результатів дослідження у сфері житлових субсидій. За результатами аналізу системи житлових субсидій в Україні та досвіду надання субсидій у країнах Центральної та Східної Європи, а також виходячи з потреб України, експерти CASE Україна розробили різні варіанти удосконалення системи субсидій, від простіших, які можуть бути втілені в короткостроковому періоді, до складніших, які вимагають подальшого дослідження і розробок, і оцінили потенційні наслідки їхнього запровадження.

В цьому звіті подано оцінку основних досягнень та пропозиції щодо подальшого опрацювання незавершених питань.

Переглянути архів по роках