Дослідження

Реформи на Українi: Iдеї та заходи

14332-img

(.pdf, 1,003.28 KB )

До цiєї книги увiйшла добiрка статей написаних експертами Гарвард/CASE проекту макроекономiчної реформи в Українi. Головну увагу зосереджено на конкретних заходах реформування та на тому, як цi заходи, пов’язанi мiж собою, а також на питаннях їх прямого/непрямого, тривалого та короткочасного впливу на ситуацiю в економiцi.

Тематичні напрямки
  • Дослідження
  • Дослідження перехідних економік
  • Економіка фінансових ринків
  • Приватизація
  • Публікації
  • Розвиток малих та середніх підприємств
  • Фіскальна політика


Автори:
  • Януш Ширмер
  • Девiд Снелбекер
Січень 30, 2002