Аналіз поточних тенденцій

Рушiйнi сили реформ, яких нiхто не хотiв: чи здатнi шукачi ренти приборкати пошук ренти? Приклад України.

(.pdf, 697.50 KB )

Презентацiя з питань полiтико-економiчних механiзмiв реформ за умов домiнуючого пошуку ренти, як це має мiсце у пострадянському перехiдному перiодi (наприклад, в Українi), пiдготовлена для Семiнару по iнституцiйному аналiзу Iнституту Рональда Коуза (Барселона, Iспанiя, вересень 2005), та доповнена з використанням коментарiїв та зауважень вiд викладачiв та учасникiв семiнару. Кiлька слайдiв також включенi з метою полегшити сприйняття презентацiї для неспецiалiстiв у проблемах полiтичної економiки.rnПрезентації містять анімаційні ефекти, що є важливими для розуміння змісту. Будь ласка, використовуйте MS Power Point XP або пізніші версії в режимі “Перегляд слайдів”, та чекайте до повного завершення ефекту анімації після кожного натиснення на кнопку.

Тематичні напрямки
  • Аналіз поточних тенденцій
  • Презентації (.ppt)
  • Публікації


Січень 8, 2006