Презентації (.ppt)

Шляхи удосконалення системи житлових субсидій

(.pdf, 1.17 MB )

Завдання щодо розробки пропозицій змін, які б дозволили спрямувати житлові субсидії сім’ям з низьким рівнем доходу, було поставлено в рамках пілотного проекту “Удосконалення механізмів надання житлових субсидій”. Також воно певним чином пов’язане з пілотним проектом “Удосконалення механізмів надання пільг”. Перш ніж це конкретне завдання було сформульовано, ми підготували дослідження світового досвіду монетизації пільг (Росія, Киргизстан, Молдова, Казахстан) та систем надання житлових допомог (Болгарія, Чеська Республіка, Угорщина, Польща). Окрім того, ми проаналізували правила надання житлових субсидій в Україні та дієвість цього виду допомоги (на основі обстежень умов життя домогосподарств (ОУЖД) 2006 та 2008 років та інформації, зібраної в п’яти пілотних управліннях у другому півріччі 2009 року). Все це дозволило зробити висновок, що зміни в системі житлових субсидій повинні радше зосереджуватися на поліпшенні адресності та пом’якшенні наслідків зростання витрат на житлові субсидії, аніж на питанні “монетизації” субсидій. rnЗ огляду на це, було розглянуто кілька підходів до удосконалення системи житлових субсидій. Вісім варіантів змін були перетворені на конкретні гіпотетичні сценарії, які було досліджено на основі даних ОУЖД 2008 року та – наскільки це було можливим – на основі адміністративних даних МПСП. Варіанти змін покликані усунути основні вади системи житлових субсидій. Серед варіантів удосконалення системи субсидій ми розглянули наступні:rn1. Збільшення розміру відсотка обов’язкового платежу заявників (до 30% їх доходу для домогосподарств, які зараз сплачують 20%).rn2. Зниження розміру відсотка обов’язкового платежу (до 10%) для сімей з двома та більше дітьми, доходи яких не досягають прожиткового мінімуму. rn3. Запровадження максимального рівня доходу, який дає право на отримання субсидії (на рівні 2 чи 3 прожиткових мінімумів для домогосподарства).rn4. Запровадження максимального розміру площі житла, яка дає право на отримання субсидії (розмір вищий за нинішню норму житла).rn5. Зближення механізму надання субсидій та допомоги малозабезпеченим сім’ям (на період, поки держава не може гарантувати виплату допомоги виходячи з розміру прожиткового мінімуму).rn6. Встановлення максимального розміру субсидії (50% сукупних нарахувань за спожиті домогосподарством житлово-комунальні послуги; 50% чи 75% фактичного платежу домогосподарства).rn7. Спрощення правил обрахунку субсидії із застосуванням розрахункових норм споживання послуг на 1 кв. м площі житла.rn8. Об’єднання житлових субсидій та допомоги малозабезпеченим сім’ям в один вид допомоги з новим механізмом її надання (шляхом виключення нарахувань на житлово-комунальні послуги в межах норм з сукупного доходу та доповнення його до нового гарантованого рівня доходу).rnМи проаналізували основні ефекти обраних сценаріїв, зокрема їх вплив на дієвість (зміну рівня видатків на субсидії та їх розподіл) та ефективність житлових субсидій (зміни в охопленні субсидіями вразливих груп населення). Результати аналізу можуть послужити надійною основою для розробки пропозицій реформи. На основі виконаної роботи можна запропонувати три варіанти удосконалення системи житлових субсидій. «Консервативний» варіант, що значною мірою базується на нинішніх принципах призначення субсидій, може полягати у спрощенні правил обрахунку субсидії із застосуванням розрахункових норм споживання послуг. «Поміркований» варіант змін може передбачати запровадження максимального рівня доходу (на рівні 2 прожиткових мінімумів) та максимального розміру площі, які дають право на отримання субсидії, у поєднанні з коригуванням розміру відсотка обов’язкового платежу. «Радикальний» варіант змін може полягати в об’єднанні житлових субсидій та допомоги малозабезпеченим сім’ям в один вид допомоги. Усі варіанти змін сприяють підвищенню адресності надання субсидій, але вимагають збільшення фінансування, що різниться між варіантами від незначного до доволі суттєвого. Зважаючи на те, що перший варіант реформи може виявитися дорогим, а останній має супроводжуватися значними системними змінами одночасно для двох видів допомоги, «поміркований» варіант реформи може виявитися оптимальним.

Тематичні напрямки
  • Презентації (.ppt)
  • Публікації
  • Соціальний захист


Автори:
  • Людмила Котусенко
Квітень 1, 2010