Дослідження

Удосконалення механізмів надання житлових субсидій

58196-img

(.pdf, 1.61 MB )

Документ подає докладний опис результатів дослідження та моделювання у сфері житлових субсидій України, здійснених під час виконання проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги». У звіті подано сім сценаріїв удосконалення програми житлових субсидій та очікуваний вплив їх запровадження на отримувачів субсидій, бюджетні видатки, рівень адресності, бідності та розподіл доходу в суспільстві. Сценарії розроблено виходячи з аналізу системи житлових субсидій в Україні та досвіду надання субсидій у країнах Центральної та Східної Європи.

Тематичні напрямки
  • Дослідження
  • Публікації
  • Соціальний захист


Січень 17, 2011