Проекти

Удосконалення механізмів оцінки доходу заявника: непрямий метод

55143-img

За цим пілотним напрямком проекту “Удосконалення системи соціальної допомоги” основну увагу було приділено розробці методології обрахунку доходу, отриманого з неформальних джерел, які зараз не враховуються або враховуються неповною мірою при призначенні допомоги – доходів від неформальної зайнятості, сільськогосподарського виробництва, активів.

Одним зі способів врахування неформального доходу та підвищення рівня адресності надання допомоги було визначено метод непрямої оцінки доходів (НОД), що все більше поширюється у світі. Непряма оцінка полягає в розрахунку доходу на основні якісних характеристик домогосподарства та його членів (склад домогосподарства, соціально-економічний статус членів домогосподарства, місцезнаходження та якість житла тощо). Для непрямої оцінки доходу використовується модель, отримана з використанням статистично-регресійного аналізу. У формулу водяться дані про домогосподарство, які легко перевірити, а результатом є оцінка сукупного доходу домогосподарства, що включає неформальний дохід, який неможливо перевірити шляхом звірки документів, що особливо актуально в умовах значної частки неформальної економіки в Україні.

Розроблений метод НОД апробувався у п’яти пілотних управліннях в різних регіонах України. Він застосовувався для оцінювання доходу заявника на додачу до визначеної законодавством процедури декларування доходу та як експериментальний механізм виявлення підозрілих звернень по допомогу.

У роботі за цим пілотним напрямком також було розроблено нову методологію обрахунку нормативів доходу від володіння землею та утримання тварин. Розраховані нормативи було апробовано в пілотних управліннях разом з моделлю непрямої оцінки доходів. Окрім цього, було окреслено основні напрямки розробки методології оцінювання доходів від володіння такими активами, як додаткове житло чи надлишкова житлова площа, автомобілі та інші транспортні засоби тощо.

В процесі роботи також було розглянуто питання уніфікації критеріїв призначення різних видів соціальної допомоги та призначення допомоги сім’ям, що проживають у кількасімейних домогосподарствах.

Основні результати досліджень викладено в таких публікаціях:

1. Підсумковий опис впровадження пілотного проекту «Запровадження єдиних критеріїв оцінки майнового стану сім’ї при визначенні її права на призначення всіх видів соціальної допомоги та вдосконалення Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги»

2. Забезпечення адресності соціальної допомоги із застосуванням бального методу з’ясування ступеня нужденності заявників: огляд літератури

3. Оцінювання доходів від сільськогосподарської діяльності для цілей соціальної допомоги в Україні

4. Пропозиції щодо оцінювання доходів домогосподарств від ведення сільськогосподарської діяльності з метою формування політики соціальної допомоги

5. Пропозиції щодо методології розрахунку нормативної величини доходів, отриманих домогосподарствами в процесі ведення землеробства і відгодівлі тварин

6. Методологічні рекомендації щодо умовного нарахування доходів домогосподарств від володіння активами та врахування цих умовно нарахованих доходів для цілей призначення соціальної допомоги в Україні

7. Проблема кількасімейних домогосподарств у контексті підвищення рівня адресності надання соціальної допомоги в Україні

Тематичні напрямки
  • Проекти
  • Соціальний захист

Березень 11, 2009