Аналіз поточних тенденцій

Вивчення можливостей та обмежень для пiдприємництва та розвитку малого та середнього бiзнесу в Криму

40704-img

Проект є частиною “ПРОГРАМИ IНТЕГРАЦIЇ ТА РОЗВИТКУ КРИМУ” ПРООН. Мета проекту полягає в розробцi рекомендацiй з полiтики подальшого розвитку малого та середнього пiдприємництва в Криму через розв’язання проблем, що обмежують такий розвиток сьогоднi. В ходi дослiдження будуть також iдентифiкованi тi сектори економiки Крима, що є недорозвиненими сьогоднi та не дозволяють задовольнити попит на мiсцевому ринку.

Тематичні напрямки
  • Аналіз поточних тенденцій
  • Огляд тенденцій бізнесу
  • Проекти

Травень 11, 2004