Дослідження перехідних економік

Вплив роздержавлення на економічну поведінку та стан підприємств в контексті загальноекономічної ситуації в Україні

(.pdf, 1.46 MB )

У дослідженні аналізується вплив приватизації на економічне зростання. Застосувуючи положення інституційної теорії, в роботі якісно пояснюється менший економічний ефект від приватизації в Україні протягом перших років після початку її масового етапу. Також досліджено велику кількість кореляційних співвідношень фінансових показників, що характеризують промислові підприємства України. За результатами дослідження сформульовано низку наукових висновків та відповідних політичних рекомендацій.

Тематичні напрямки
  • Дослідження перехідних економік
  • Консультативні роботи
  • Приватизація
  • Публікації


Травень 15, 2002