Презентації (.ppt)

Концепція надання соціальної допомоги з урахуванням участі у громадських (соціально значущих) роботах. Рекомендації щодо впровадження запропонованих механізмів

(.pdf, 265.24 KB )

Надання соціальної допомоги з урахуванням участі працездатних незайнятих одержувачів допомоги у громадських роботах – механізм, що доволі широко використовується у різних країнах світу. Запровадження такого механізму в Україні може бути доцільним для стимулювання одержувачів соціальної допомоги до повернення на ринок праці та зменшення зловживань з боку осіб, які зайняті в тіньовому секторі економіки та не декларують своїх доходів. Презентація подає короткий огляд механізму та оцінку потенційних наслідків його запровадження.

Тематичні напрямки
  • Презентації (.ppt)
  • Публікації
  • Соціальний захист


Грудень 20, 2010