Проекти
5389-img

Метою Проекту було допомогти Уряду України зробити систему соціальної допомоги України ефективнішою шляхом спрощення процедур та збільшення рівня адресності надання допомоги. Робота над Проектом стосувалася різноманітних питань надання соціальної допомоги і здійснювалася за п’ятьма пілотними напрямками (проектами).

35419-img

Головна мета пропозицій, розроблених за цим пілотним напрямком, полягає у стимулюванні одержувачів соціальної допомоги до повернення на ринок праці, підвищенні рівня адресності надання соціальної допомоги та у зменшенні зловживань, пов’язаних з отриманням соціальної допомоги особами, які зайняті в тіньовому секторі економіки та не декларують своїх доходів.

59736-img

Робота за цим пілотним напрямком була спрямована на підвищення ефективності діяльності соціального інспектора в Україні, дослідження способів боротьби з шахрайством та розробку механізмів відокремлення добросовісних заявників від підозрілих.

5374-img

Програма житлових субсидій дозволяє підтримати сім’ї з низьким доходом в частині витрат на комунальні послуги, яких не можна уникнути, та мінімізувати тягар від підвищення цін на енергоносії та послуги для малозабезпеченого населення. Хоча загалом програма субсидій добре відлагоджена для функціонування в поточних умовах, вона характеризується низьким рівнем адресності (частина коштів потрапляє до небідних осіб) та є дорогою і складною в адмініструванні, а тому потребує удосконалення.

55143-img

За цим напрямком основну увагу було приділено розробці методології обрахунку доходу, отриманого з неформальних джерел, які зараз не враховуються або враховуються неповною мірою при призначенні допомоги – доходів від неформальної зайнятості, сільськогосподарського виробництва, активів.

76715-img

Метою проекту була розробка теоретичного підґрунтя для монетизації соціальних пільг в Україні. У даному дослідженні експерти CASE Україна приділяли особливу увагу питанню цінових субсидій. Основна ідея полягала у симуляції скасування цінових субсидій та оцінці можливого впливу реформи на рівень бідності, нерівність та фіскальні показники.

55129-img

Головні завдання проекту – це розробка системи завчасного попередження для економіки України, та розвиток спроможності уряду щодо аналізу поточних економічних тенденцій, структурних змін, та кращої оцінки макроекономічних ризиків.

62193-img

Секторальний аналіз призначений для короткого огляду окремих секторів. Це ідеальний аналіз для огляду останніх тенденцій; ділового середовища, структури, конкурентноспроможності.

90150-img

Головною метою проекту є розробка системи оцінки фінансової стабільності в Україні. Оцінка фінансової стабільності повинна стати складовою частиною планування бюджету.

81528-img

Основним завданням проекту була розробка системи для оцінки фіскальних ризиків. Передбачалось, що система буде слугувати інструментом для прийняття рішень у Міністерстві Фінансів України. Цей інструмент повинен застосовуватись при бюджетному плануванні та щоденному моніторингу виконання бюджету.

Переглянути архів