Новини

Опубліковано звіт “Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи”

Об'єднана група дослiдникiв з CASE та CASE Україна розглянула результати звiту "Джерела економiчного зростання в Українi пiсля валютної кризи 1998 р. та подальшi перспективи" з експертами Свiтового Банку з Вашингтона, Києва та Варшави. Серед роздiлiв, що обговорювалися, переважали тi, що стосуються мiкроекономiчної сфери, фiскальної, торгової та аграрної полiтики.

Жовтень 7, 2002