Про нас
CASE Україна – незалежна неприбуткова громадська організація, яка проводить економічні дослідження, аналіз та прогнозування макроекономічної політики.

CASE Україна є частиною мережі CASE, до якої входять аналітичні центри у Польщі, Киргизстані, Молдові, Грузії, Білорусі та Росії. CASE Україна є наступником Проекту макроекономічних реформ Гарвардського інституту міжнародного розвитку, який працював в Україні з 1996 до 1999 р. Починаючи з 1999 року CASE Україна працює як українська незалежна неурядова організація.

CASE Україна надає аналітичну та експертну підтримку урядовим та парламентським установам. Нашими партнерами, зокрема, є Міністерство економіки, Міністерство фінансів, Фонд державного майна, Державна податкова адміністрація, Національний банк України. Ми також тісно співпрацюємо з міжнародними організаціями – Світовим банком, Програмою розвитку ООН (UNDP), Агентством міжнародного розвитку США (USAID), Світовим економічним форумом тощо.

Експерти CASE Україна беруть участь у розробці економічних реформ у сфері фіскальної та монетарної політики, міжнародної торгівлі та європейської інтеграції. Вони також брали участь у розробці програм реформування пенсійної системи та боротьби з корупцією.

Діяльність CASE Україна фінансується з різних джерел, що гарантує незалежність організації. Основними замовниками наших досліджень є Європейська комісія, UNDP, USAID, Міністерство закордонних справ Польщі, Світовий банк, а також приватний сектор.

Головними принципами CASE Україна є якість, достовірність та неупередженість. Ми не представляємо інтересів політичних партій, бізнес-структур чи інших зацікавлених сторін. Висновки та рекомендації Центру базуються виключно на наших експертних оцінках. Мета нашої діяльності – сприяння реалізації системних економічних реформ для забезпечення сталого економічного зростання та підвищення добробуту населення. Різноманітність тематичних напрямків, за якими ми працюємо, забезпечує повноту та цілісність досліджень. У своїй роботі ми спираємося на вивірені економічні моделі, що забезпечує високу якість та достовірність наших прогнозів.

Експерти CASE Україна отримали освіту в кращих українських та закордонних університетах. Широка міжнародна мережа CASE дає нам можливість залучати до виконання проектів іноземних спеціалістів.

CASE Україна регулярно проводить тематичні обговорення актуальних економічних проблем за участю урядовців, представників бізнесу та експертів, що забезпечує обмін інформацією та взаємне навчання. Ми цінуємо плідну співпрацю з іншими неурядовими організаціями, яка допомагає нам обговорювати та просувати наші ідеї та рекомендації.