Публікації
65570-img

Соціальна допомога в Україні призначається здебільшого на сім’ю, що визначається переважно як спільнота батьків та їхніх неповнолітніх дітей, і при цьому береться до уваги сукупний дохід сім’ї. Водночас в українському суспільстві досить поширене явище кількасімейних домогосподарств, коли декілька родин спільно проживають, мають у спільному користуванні певні блага та частково чи цілковито ділять між собою витрати. За таких умов допомогу можуть отримувати сім’ї з низькими доходами, які проживають із заможнішими родичами, що може мати наслідком зниження рівня адресності надання допомоги. У звіті розглянуто кілька підходів до розв’язання проблеми “сім’я-домогосподарство”, а також проаналізовано міжнародний досвід з цього питання.

13822-img

У документі проаналізовано чинну систему оцінювання доходів домогосподарств від сільськогосподарської діяльності для цілей призначення соціальної допомоги в Україні та подано пропозиції щодо удосконалення методології оцінювання таких доходів. Рекомендації підготовлено з урахуванням поданого в документі міжнародного досвіду оцінювання доходів домогосподарств від сільськогосподарської діяльності та аналізу доцільності його застосування в Україні.

79529-img

У цьому дослідженні ми впорядковуємо інформацію про політику надання житлових субсидій населенню у країнах Центральної Європи. До цієї категорії належать країни колишнього соціалістичного табору, які стали членами Європейського Союзу – Болгарія, Чехія, Естонія, Угорщина, Латвія, Литва, Польща, Словаччина та Словенія. Всі вони є країнами з перехідною економікою і розташовані в одному регіоні. Вони мають багато спільного з Україною, у тому числі більш-менш однаковий рівень загального економічного розвитку і темпи політичного, соціального та економічного реформування. Тому їх досвід у наданні житлових субсидій може бути корисним при вдосконаленні програми житлових субсидій в Україні.

94354-img

В документі подано всебічний огляд системи соціального забезпечення в США: розвиток та головні риси чинної системи, основні види допомоги, критерії визначення права на допомогу та процедури внутрішнього адміністрування системи і боротьби з шахрайством. Крім того розглянуто програми залучення працездатних незайнятих громадян до трудової діяльності.

51195-img

Звіт присвячено ролі комісій у системі соціальної допомоги. Комісії створені з тим, щоб надавати допомогу малозабезпеченим сім’ям та житлові субсидії у виняткових випадках, коли заявник не відповідає усім критеріям права на допомогу, але може претендувати на неї за рівнем доходу. Тим не менше, обсяг заяв, задоволених комісіями “як виняток”, є надто великим, щоб вважатися винятком, що викривлює порядок надання допомоги. Діяльність комісій характеризується низькою ефективністю, а справи, які вони розглядають – низьким ризиком шахрайства. У документі представлено рекомендації щодо підвищення ефективності діяльності комісій та перегляду їх ролі в системі соціальної допомоги.

61627-img

У розвинених країнах для нарахування податку на доходи фізичних осіб і призначення соціальної допомоги дооцінюються доходи домогосподарств від володіння активами, такими як засоби виробництва, об’єкти нерухомості, транспортні засоби, фінансові активи (наприклад, банківські депозити, акції та ін.) тощо. Питання дооцінки доходів від активів актуальне тому, що наявність у домогосподарстві певних активів дозволяє йому одержувати з них доходи, явно чи неявно, а також дає змогу при потребі конвертувати активи у грошові кошти. У документі окреслено основні напрямки розробки методології дооцінювання доходів від володіння активами для цілей соціальної допомоги в Україні.

99672-img

Подібно до інших республік колишнього Радянського Союзу, Молдова успадкувала радянську систему пільг і привілеїв. У 1990-х роках пільги одержувала приблизно третина населення. За 12 років – з 1997 по 2009 – Молдова пройшла складний шлях упорядкування системи пільг і компенсацій та поступово замінила їх на адресну грошову допомогу малозабезпеченим сім’ям. На сьогодні право на допомогу визначається на основі оцінювання рівня доходу, а також бальної оцінки майнового стану заявника.

15727-img

Звіт присвячено опису робіт, виконаних у рамках Проекту «Удосконалення системи соціальної допомоги» задля підвищення ефективності роботи соціального інспектора в Україні. Докладно досліджено функції, права та обов’язки соціальних інспекторів, а також проблеми, з якими вони стикаються у повсякденній роботі. Проаналізовано кращий міжнародний досвід боротьби з шахрайством у системі соціальної допомоги, а також подано пропозиції щодо удосконалення процедур звернення про допомогу, обробки заяв і нагляду за заявниками та рекомендації щодо створення системи протидії шахрайству. Окрім того, у документі представлено два практичні інструменти, розроблені для відокремлення добросовісних заявників від підозрілих – метод непрямої оцінки доходу та бальний метод оцінки умов життя заявників.

48952-img

Додаток до Акту обстеження матеріально-побутових умов розроблено для запровадження бального методу оцінки умов життя заявників на отримання соціальної допомоги. Мета використання додатку – формалізувати результати обстеження умов життя заявників на призначення соціальної допомоги та надати якісним характеристикам, що спостерігаються під час обстеження, кількісного виміру. В результаті застосування додатку до Акту обстеження кожне домогосподарство отримає певну кількість балів, за сумою яких воно належатиме до підозрілих або не підозрілих. Це має допомогти соціальним інспекторам у виявленні випадків надання неповної/недостовірної інформації про доходи та майновий стан заявників.
Представлено додаток до акту обстеження, коментарі до нього та інструкції щодо його заповнення.

258-img

Звіт містить аналіз потенційних наслідків запровадження верхньої межі доходу, яка дає право громадянам України звертатися по житлові субсидії – субсидію на житлово-комунальні послуги чи субсидію на скраплений газ і тверде паливо. Проаналізовано запровадження такої межі на рівні 1,5, 2, 2,5 та 3 розмірів прожиткових мінімумів на одну особу на місяць. Аналіз побудовано на результатах оцінок, отриманих з використанням даних Обстежень умов життя домогосподарств 2009 року.

Переглянути архів по роках