Новини

Удосконалення механізмів оцінки доходу заявника: метод непрямої оцінки доходу

59097-img

У рамках проекту "Удосконалення системи соціальної допомоги" розроблено способи покращення оцінювання матеріального становища осіб, які звертаються по соціальну допомогу, та розглянуто можливості уніфікації майнових критеріїв отримання усіх видів допомоги, які надаються з урахуванням доходу. Особливу увагу приділено методології непрямої оцінки доходу, що застосовується для обрахунку доходу, отриманого від неформальної зайнятості, та донарахуванню доходів домогосподарств від сільськогосподарського виробництва та активів. Звіт можна завантажити за посиланням нижче.
Підсумковий опис впровадження пілотного проекту «Запровадження єдиних критеріїв оцінювання майнового стану сім’ї при визначенні її права на призначення всіх видів соціальної допомоги та вдосконалення Методики обчислення сукупного доходу сім’ї для всіх видів соціальної допомоги»

Грудень 24, 2010