Дослідження

Україна в перехiдному перiодi: Досвiд i стратегiя

51921-img

(.pdf, 961.31 KB )

У першiй частинi розглядається iнституцiональна структура макроекономiчної полiтики, висвiтлюються iнституцiональний розвиток, вiртуальна економiка, важливiсть полiтичних факторiв та демократiї для успiшного проведення реформ; у другiй частинi висвiтлюються питання фiнансової реформи, включаючи податкову реформу, оподаткування у сiльському господарствi, бюджетного дефiциту та заборгованостi, мiсцевого самоврядування та фiнансової децентралiзацiї; сiм глав третьої частини фокусуються на вирiшеннi проблем фiскальної нестабiльностi та фiнансових криз i присвяченi розгляду проблем великих державних витрат, демонетизацiї, грошової емiсiї, збiльшення державного боргу та бюджетного дефiциту.

Тематичні напрямки
  • Дослідження
  • Дослідження перехідних економік
  • Публікації


Автори:
  • Януш Ширмер
  • Хваджi Султан
Січень 30, 2002