Новини

Відбулася презентація “Як пiдприємцям скористатися з результатiв перемоги своєї революцiї?”

Володимир Дубровський, провiдний дослiдник та член Наглядової Ради. Презентацiя з прикладних проблем полiтико-економiчних аспектiв формування сприятливого дiлового клiмату в Українi. Пiдготовлено для Мiжнародної конференцiї "Україна: Бiзнес та Економiчнi прiоритети", проведеної спiльно Iнститутом Конкурентного Суспiльства, Українським незалежним центром полiтичних дослiджень, та СIРЕ (Київ, листопад 2005).

Презентація (.ppt) (укр.)

Січень 8, 2006