Монетарна та валютна політика

Збереження низького рiвня iнфляцiї за умов полiтики фiнансової лiбералiзацiї

11738-img

Метою проекту є визначення та опис необхiдних передумов для пiдтримки подальшого економiчного зростання України, при чому не наражаючись на небезпеку iнфляцiї та порушення макроекономiчної стабiльностi. Специфiчними завданнями проекту в межах вище описаних концептуальних рамок є:

  1. розширення розумiння джерел iнфляцiї в Українi;
  2. визначення монетарних передаточних механiзмiв в Українi;
  3. пiдняття рiвня поiнформованостi українських економiстiв та полiтикiв щодо прийдешнiх макроекономiчних проблем та їхнiх очiкуваних наслiдкiв. Профiнансовано ПАУСI.

Проект було підтримано Польсько-Американсько-Українською ініціативою про співпрацю PAUCI, яка фінансується Агентством США з міжнародного розвитку (АМР США) відповідно до Договору про співпрацю № 03-0185-150.

Тематичні напрямки
  • Монетарна та валютна політика
  • Проекти

Січень 11, 2004